Hạ viện Mỹ hoàn thiện các bước cuối cùng, mở đường xét xử ông Trump tại Thượng viện. (Nguồn: India Today)
Hồ sơ, Thế giới

Mỹ: Hạ viện hoàn thiện các bước cuối cùng, mở đường xét xử ông Trump tại Thượng viện

 Ngày 15/1, Hạ viện Mỹ đã thông qua hai điều khoản luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump với 228 phiếu thuận và 193 phiếu chống, mở đường cho phiên xét xử Tổng thống Trump tại Thượng viện dự kiến diễn ra vào ngày 21/1 và kéo dài trong 7 ngày. Trước khi tiến hành bỏ phiếu, trong một cuộc…

Tiếp tục đọc