EIU nhận định tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2020 lạc quan hơn. Ảnh Reuters
Kinh Tế - Thế Giới

Kinh tế thế giới 2020 có thể phục hồi

Năm 2019, tranh chấp thương mại giữa các nền kinh tế, khiến tăng trưởng kinh tế thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính thế giới nổ ra năm 2008. Bước vào năm 2020 với nhiều kỳ vọng, nhưng kinh tế thế giới vẫn đối mặt những rủi ro từ xung đột thương mại và địa chính trị.